Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORTHLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forthleap


Sist gang den uregelmessige verb forthleap

Infinitiv

forthleap

Fortid

forthleaped

forthleapt

forthlept *

forthlope *

Perfektum partisipp

forthleaped

forthleapt

forthlopen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Irregulære verb