LEARNIV.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outstrive


Sist gang den uregelmessige verb outstrive


infinitiv

outstrive

Fortid

outstrove

Perfektum partisipp

outstriven

   
   


Avledet av verbet:

infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

strive

[straɪv]

strove
strived

[strəʊv]
[straɪvd]

striven
strived

[ˈstrɪvn]
[straɪvd]
Irregulære verb