Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overstand


Sist gang den uregelmessige verb overstand

Infinitiv

overstand

Fortid

overstood

Perfektum partisipp

overstood

overstanden ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]
Irregulære verb