Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overswing


Sist gang den uregelmessige verb overswing

Infinitiv

overswing

Fortid

overswang

overswung

Perfektum partisipp

overswung

overswungen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]Irregulære verb