Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTSWIM | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outswim


Sist gang den uregelmessige verb outswim

Infinitiv

outswim

Fortid

outswam

outswum *

Perfektum partisipp

outswum* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]
Irregulære verb