Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb RESIT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  resit


Sist gang den uregelmessige verb resit

Infinitiv

resit

Fortid

resat

resate *

Perfektum partisipp

resat

resitten ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

sit

[sɪt]

sat
sate

[sæt]
[seɪt]

sat
sitten

[sæt]
[sɪtn]
Irregulære verb