Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb UNDERLET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  underlet


Sist gang den uregelmessige verb underlet **

Infinitiv

underlet **

Fortid

underlet

underleet *

Perfektum partisipp

underlet

underletten ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Irregulære verb