Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb CAST | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  cast


Sist gang den uregelmessige verb cast

C2 Oversettelse: kaste, caste

Infinitiv

cast

[kɑːst]

Fortid

cast

[kɑːst]

Perfektum partisipp

cast

[kɑːst]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

downcast

downcast

miscast

miscast

overcast

overcast

podcast

podcast

precast

precast

recast

recast

simulcast

simulcast

typecast

typecast

undercast

undercast

upcast

upcast

webcast

webcast


Konjugering irregulære verb [cast]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
cast 
you
cast 
he/she/it
casts 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Present Continuous

I
am casting 
you
are casting 
he/she/it
is casting 
we
are casting 
you
are casting 
they
are casting 

Fortid

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Past Kontinuerlig

I
was casting 
you
were casting 
he/she/it
was casting 
we
were casting 
you
were casting 
they
were casting 

Presens perfektum

I
have cast; casted 
you
have cast; casted 
he/she/it
has cast; casted 
we
have cast; casted 
you
have cast; casted 
they
have cast; casted 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been casting 
you
have been casting 
he/she/it
has been casting 
we
have been casting 
you
have been casting 
they
have been casting 

Past perfect

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Past perfect kontinuerlig

I
had been casting 
you
had been casting 
he/she/it
had been casting 
we
had been casting 
you
had been casting 
they
had been casting 

Framtid

I
will cast 
you
will cast 
he/she/it
will cast 
we
will cast 
you
will cast 
they
will cast 

Future kontinuerlig

I
will be casting 
you
will be casting 
he/she/it
will be casting 
we
will be casting 
you
will be casting 
they
will be casting 

Future perfect

I
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
he/she/it
will have cast; casted 
we
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
they
will have cast; casted 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been casting 
you
will have been casting 
he/she/it
will have been casting 
we
will have been casting 
you
will have been casting 
they
will have been casting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [cast]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would cast 
you
would cast 
he/she/it
would cast 
we
would cast 
you
would cast 
they
would cast 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be casting 
you
would be casting 
he/she/it
would be casting 
we
would be casting 
you
would be casting 
they
would be casting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
he/she/it
would have cast; casted 
we
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
they
would have cast; casted 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been casting 
you
would have been casting 
he/she/it
would have been casting 
we
would have been casting 
you
would have been casting 
they
would have been casting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [cast]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
cast 
you
cast 
he/she/it
cast 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [cast]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
cast 
you
Let´s cast 
he/she/it
cast 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [cast]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
casting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
cast; casted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [cast]

cast about for

cast around for

cast away

cast back

cast down

cast off

cast out

cast upIrregulære verb