Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb GO | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  go


Sist gang den uregelmessige verb go

A1 Oversettelse: virke, gå, være i gang, gjelde, høre til, dra, reise, fare, ødelegges, date, gå ut med, være sammen med, forsvinne, gå over, passe, tisse, pisse, urinere, late vannet

Infinitiv

go

[ɡəʊ]

Fortid

went

[went]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

undergo

[ˌʌndəˈgoʊ]

underwent

[ˌʌndəˈwent]

undergone

[ˌʌndəˈɡɒn]

bewent

begone

forewent

foregone

forwent

forgone

overwent

overgone


Konjugering irregulære verb [go]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
go 
you
go 
he/she/it
goes 
we
go 
you
go 
they
go 

Present Continuous

I
am going 
you
are going 
he/she/it
is going 
we
are going 
you
are going 
they
are going 

Fortid

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Past Kontinuerlig

I
was going 
you
were going 
he/she/it
was going 
we
were going 
you
were going 
they
were going 

Presens perfektum

I
have gone 
you
have gone 
he/she/it
has gone 
we
have gone 
you
have gone 
they
have gone 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been going 
you
have been going 
he/she/it
has been going 
we
have been going 
you
have been going 
they
have been going 

Past perfect

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Past perfect kontinuerlig

I
had been going 
you
had been going 
he/she/it
had been going 
we
had been going 
you
had been going 
they
had been going 

Framtid

I
will go 
you
will go 
he/she/it
will go 
we
will go 
you
will go 
they
will go 

Future kontinuerlig

I
will be going 
you
will be going 
he/she/it
will be going 
we
will be going 
you
will be going 
they
will be going 

Future perfect

I
will have gone 
you
will have gone 
he/she/it
will have gone 
we
will have gone 
you
will have gone 
they
will have gone 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been going 
you
will have been going 
he/she/it
will have been going 
we
will have been going 
you
will have been going 
they
will have been going 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [go]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would go 
you
would go 
he/she/it
would go 
we
would go 
you
would go 
they
would go 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be going 
you
would be going 
he/she/it
would be going 
we
would be going 
you
would be going 
they
would be going 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have gone 
you
would have gone 
he/she/it
would have gone 
we
would have gone 
you
would have gone 
they
would have gone 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been going 
you
would have been going 
he/she/it
would have been going 
we
would have been going 
you
would have been going 
they
would have been going 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [go]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
go 
you
go 
he/she/it
go 
we
go 
you
go 
they
go 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [go]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
go 
you
Let´s go 
he/she/it
go 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [go]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
going 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
gone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [go]

go about

go across

go after

go against

go ahead

go along

go along with

go around

go at

go away

go back

go back on

go before

go beyond

go by

go down

go for

go forth

go forward

go in

go in for

go into

go off

go on

go out

go over

go past

go round

go through

go through with

go together

go under

go up

go with

go withoutIrregulære verb