Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OVERGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  overgo


Sist gang den uregelmessige verb overgo **

Infinitiv

overgo **

Fortid

overwent

Perfektum partisipp

overgone** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
Irregulære verb