Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb HIT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  hit


Sist gang den uregelmessige verb hit

A2 Oversettelse: slå, treffe, ramme

Infinitiv

hit

[hɪt]

Fortid

hit

[hɪt]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

mishit

mishit

overhit

overhit

underhit

underhit


Konjugering irregulære verb [hit]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hits 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Present Continuous

I
am hitting 
you
are hitting 
he/she/it
is hitting 
we
are hitting 
you
are hitting 
they
are hitting 

Fortid

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Past Kontinuerlig

I
was hitting 
you
were hitting 
he/she/it
was hitting 
we
were hitting 
you
were hitting 
they
were hitting 

Presens perfektum

I
have hit 
you
have hit 
he/she/it
has hit 
we
have hit 
you
have hit 
they
have hit 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been hitting 
you
have been hitting 
he/she/it
has been hitting 
we
have been hitting 
you
have been hitting 
they
have been hitting 

Past perfect

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Past perfect kontinuerlig

I
had been hitting 
you
had been hitting 
he/she/it
had been hitting 
we
had been hitting 
you
had been hitting 
they
had been hitting 

Framtid

I
will hit 
you
will hit 
he/she/it
will hit 
we
will hit 
you
will hit 
they
will hit 

Future kontinuerlig

I
will be hitting 
you
will be hitting 
he/she/it
will be hitting 
we
will be hitting 
you
will be hitting 
they
will be hitting 

Future perfect

I
will have hit 
you
will have hit 
he/she/it
will have hit 
we
will have hit 
you
will have hit 
they
will have hit 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been hitting 
you
will have been hitting 
he/she/it
will have been hitting 
we
will have been hitting 
you
will have been hitting 
they
will have been hitting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [hit]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would hit 
you
would hit 
he/she/it
would hit 
we
would hit 
you
would hit 
they
would hit 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be hitting 
you
would be hitting 
he/she/it
would be hitting 
we
would be hitting 
you
would be hitting 
they
would be hitting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have hit 
you
would have hit 
he/she/it
would have hit 
we
would have hit 
you
would have hit 
they
would have hit 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hitting 
you
would have been hitting 
he/she/it
would have been hitting 
we
would have been hitting 
you
would have been hitting 
they
would have been hitting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [hit]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
hit 
you
hit 
he/she/it
hit 
we
hit 
you
hit 
they
hit 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had hit 
you
had hit 
he/she/it
had hit 
we
had hit 
you
had hit 
they
had hit 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [hit]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
hit 
you
Let´s hit 
he/she/it
hit 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [hit]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
hitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
hit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [hit]

hit back

hit it off with

hit off

hit on

hit out

hit uponIrregulære verb