Learniv
▷ Bøyning av verbet å BEFRIEND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  vanlige verb  >  befriend


Bøyning av verbet å befriend

Oversettelse: bli venner, bli venn med

Infinitiv

befriend

/bɪˈfɹɛnd/

Fortid

befriended

/bɪˈfɹɛnd/

Perfektum partisipp

befriended

/bɪˈfɹɛnd/

Konjugering [befriend]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
befriend 
you
befriend 
he/she/it
befriends 
we
befriend 
you
befriend 
they
befriend 

Present Continuous

I
am befriending 
you
are befriending 
he/she/it
is befriending 
we
are befriending 
you
are befriending 
they
are befriending 

Fortid

I
befriended 
you
befriended 
he/she/it
befriended 
we
befriended 
you
befriended 
they
befriended 

Past Kontinuerlig

I
was befriending 
you
were befriending 
he/she/it
was befriending 
we
were befriending 
you
were befriending 
they
were befriending 

Presens perfektum

I
have befriended 
you
have befriended 
he/she/it
has befriended 
we
have befriended 
you
have befriended 
they
have befriended 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been befriending 
you
have been befriending 
he/she/it
has been befriending 
we
have been befriending 
you
have been befriending 
they
have been befriending 

Past perfect

I
had befriended 
you
had befriended 
he/she/it
had befriended 
we
had befriended 
you
had befriended 
they
had befriended 

Past perfect kontinuerlig

I
had been befriending 
you
had been befriending 
he/she/it
had been befriending 
we
had been befriending 
you
had been befriending 
they
had been befriending 

Framtid

I
will befriend 
you
will befriend 
he/she/it
will befriend 
we
will befriend 
you
will befriend 
they
will befriend 

Future kontinuerlig

I
will be befriending 
you
will be befriending 
he/she/it
will be befriending 
we
will be befriending 
you
will be befriending 
they
will be befriending 

Future perfect

I
will have befriended 
you
will have befriended 
he/she/it
will have befriended 
we
will have befriended 
you
will have befriended 
they
will have befriended 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been befriending 
you
will have been befriending 
he/she/it
will have been befriending 
we
will have been befriending 
you
will have been befriending 
they
will have been befriending 

Betinget
(Conditional)
[befriend]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would befriend 
you
would befriend 
he/she/it
would befriend 
we
would befriend 
you
would befriend 
they
would befriend 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be befriending 
you
would be befriending 
he/she/it
would be befriending 
we
would be befriending 
you
would be befriending 
they
would be befriending 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have befriended 
you
would have befriended 
he/she/it
would have befriended 
we
would have befriended 
you
would have befriended 
they
would have befriended 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been befriending 
you
would have been befriending 
he/she/it
would have been befriending 
we
would have been befriending 
you
would have been befriending 
they
would have been befriending 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[befriend]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
befriend 
you
befriend 
he/she/it
befriend 
we
befriend 
you
befriend 
they
befriend 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
befriended 
you
befriended 
he/she/it
befriended 
we
befriended 
you
befriended 
they
befriended 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had befriended 
you
had befriended 
he/she/it
had befriended 
we
had befriended 
you
had befriended 
they
had befriended 

Imperativ
(Imperativ)
[befriend]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
befriend 
you
Let´s befriend 
he/she/it
befriend 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
[befriend]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
befriending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
befriended 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 vanlige verb & Irregulære verb