Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb LIE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  lie


Sist gang den uregelmessige verb lie

A2 Oversettelse: tulle, tøyse, skrøne, fortelle usannheter, ligge, lyve, ljuge

Infinitiv

lie

[laɪ]

Fortid

lay

[leɪ]

Perfektum partisipp

lain

lien *

[leɪn]
[laɪn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

forelay

forelain
forelien

forlay

forlain
forlien

overlay

overlain
overlien

underlay

underlain
underlien


Konjugering irregulære verb [lie]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lies 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Present Continuous

I
am lying 
you
are lying 
he/she/it
is lying 
we
are lying 
you
are lying 
they
are lying 

Fortid

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Past Kontinuerlig

I
was lying 
you
were lying 
he/she/it
was lying 
we
were lying 
you
were lying 
they
were lying 

Presens perfektum

I
have lain; lied 
you
have lain; lied 
he/she/it
has lain; lied 
we
have lain; lied 
you
have lain; lied 
they
have lain; lied 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been lying 
you
have been lying 
he/she/it
has been lying 
we
have been lying 
you
have been lying 
they
have been lying 

Past perfect

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Past perfect kontinuerlig

I
had been lying 
you
had been lying 
he/she/it
had been lying 
we
had been lying 
you
had been lying 
they
had been lying 

Framtid

I
will lie 
you
will lie 
he/she/it
will lie 
we
will lie 
you
will lie 
they
will lie 

Future kontinuerlig

I
will be lying 
you
will be lying 
he/she/it
will be lying 
we
will be lying 
you
will be lying 
they
will be lying 

Future perfect

I
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
he/she/it
will have lain; lied 
we
will have lain; lied 
you
will have lain; lied 
they
will have lain; lied 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been lying 
you
will have been lying 
he/she/it
will have been lying 
we
will have been lying 
you
will have been lying 
they
will have been lying 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [lie]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would lie 
you
would lie 
he/she/it
would lie 
we
would lie 
you
would lie 
they
would lie 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be lying 
you
would be lying 
he/she/it
would be lying 
we
would be lying 
you
would be lying 
they
would be lying 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
he/she/it
would have lain; lied 
we
would have lain; lied 
you
would have lain; lied 
they
would have lain; lied 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been lying 
you
would have been lying 
he/she/it
would have been lying 
we
would have been lying 
you
would have been lying 
they
would have been lying 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [lie]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
lie 
you
lie 
he/she/it
lie 
we
lie 
you
lie 
they
lie 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
lay; lied 
you
lay; lied 
he/she/it
lay; lied 
we
lay; lied 
you
lay; lied 
they
lay; lied 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had lain; lied 
you
had lain; lied 
he/she/it
had lain; lied 
we
had lain; lied 
you
had lain; lied 
they
had lain; lied 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [lie]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
lie 
you
Let´s lie 
he/she/it
lie 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [lie]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
lying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
lain; lied 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [lie]

lie about

lie around

lie back

lie down

lie in

lie upIrregulære verb