Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  misbear


Sist gang den uregelmessige verb misbear **

Infinitiv

misbear **

Fortid

misbore

misbare *

Perfektum partisipp

misborne

misborn* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
Irregulære verb