Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb MISTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  misthrow


Sist gang den uregelmessige verb misthrow

Infinitiv

misthrow

Fortid

misthrew

misthrowed *

Perfektum partisipp

misthrew

misthrowed ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Irregulære verb