Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outdrink


Sist gang den uregelmessige verb outdrink

Infinitiv

outdrink

Fortid

outdrank

outdrunk *

outdrinked *

Perfektum partisipp

outdrunk

outdrunk *

outdrank *

outdrinked

outdrunken *** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Irregulære verb