Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb TELL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  tell


Sist gang den uregelmessige verb tell

A1 Oversettelse: fortelle

Infinitiv

tell

[tel]

Fortid

told

talled *

[told]
[təʊld]

Perfektum partisipp

told

talled *

[told]
[təʊld]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

foretell

[fɔːˈtel]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

foretold
foretelled

[fɔːˈtold]
[fɔːˈtəʊld]

retell

[ˌri'tel]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

retold
retelled

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

forthtold

forthtold

mistold

mistold

outtold
outtelled

outtold
outtelled


Konjugering irregulære verb [tell]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tells 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Present Continuous

I
am telling 
you
are telling 
he/she/it
is telling 
we
are telling 
you
are telling 
they
are telling 

Fortid

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Past Kontinuerlig

I
was telling 
you
were telling 
he/she/it
was telling 
we
were telling 
you
were telling 
they
were telling 

Presens perfektum

I
have told 
you
have told 
he/she/it
has told 
we
have told 
you
have told 
they
have told 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been telling 
you
have been telling 
he/she/it
has been telling 
we
have been telling 
you
have been telling 
they
have been telling 

Past perfect

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Past perfect kontinuerlig

I
had been telling 
you
had been telling 
he/she/it
had been telling 
we
had been telling 
you
had been telling 
they
had been telling 

Framtid

I
will tell 
you
will tell 
he/she/it
will tell 
we
will tell 
you
will tell 
they
will tell 

Future kontinuerlig

I
will be telling 
you
will be telling 
he/she/it
will be telling 
we
will be telling 
you
will be telling 
they
will be telling 

Future perfect

I
will have told 
you
will have told 
he/she/it
will have told 
we
will have told 
you
will have told 
they
will have told 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been telling 
you
will have been telling 
he/she/it
will have been telling 
we
will have been telling 
you
will have been telling 
they
will have been telling 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [tell]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would tell 
you
would tell 
he/she/it
would tell 
we
would tell 
you
would tell 
they
would tell 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be telling 
you
would be telling 
he/she/it
would be telling 
we
would be telling 
you
would be telling 
they
would be telling 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have told 
you
would have told 
he/she/it
would have told 
we
would have told 
you
would have told 
they
would have told 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telling 
you
would have been telling 
he/she/it
would have been telling 
we
would have been telling 
you
would have been telling 
they
would have been telling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [tell]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
tell 
you
tell 
he/she/it
tell 
we
tell 
you
tell 
they
tell 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
told 
you
told 
he/she/it
told 
we
told 
you
told 
they
told 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had told 
you
had told 
he/she/it
had told 
we
had told 
you
had told 
they
had told 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [tell]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
tell 
you
Let´s tell 
he/she/it
tell 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [tell]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
telling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
told 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [tell]

tell off

tell onIrregulære verb