Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb TOSWINK | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  toswink


Sist gang den uregelmessige verb toswink

Infinitiv

toswink

Fortid

toswank

Perfektum partisipp

toswunk

toswunkenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Irregulære verb