Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb WITHTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  withtake


Sist gang den uregelmessige verb withtake **

Infinitiv

withtake **

Fortid

withtook

Perfektum partisipp

withtaken** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Irregulære verb