Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb SPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  spread


Sist gang den uregelmessige verb spread

B2

Infinitiv

spread

[spred]

Fortid

spread

spreaded  *

[spred]
[spredɪd]

Perfektum partisipp

spread

spreaded  *

[spred]
[spredɪd]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

bespread
bespreaded

bespread
bespreaded

forspread

forspread

outspread

outspread

overspread

overspread

underspread

underspread


Konjugering irregulære verb [spread]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spreads 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Present Continuous

I
am spreading 
you
are spreading 
he/she/it
is spreading 
we
are spreading 
you
are spreading 
they
are spreading 

Fortid

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Past Kontinuerlig

I
was spreading 
you
were spreading 
he/she/it
was spreading 
we
were spreading 
you
were spreading 
they
were spreading 

Presens perfektum

I
have spread 
you
have spread 
he/she/it
has spread 
we
have spread 
you
have spread 
they
have spread 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been spreading 
you
have been spreading 
he/she/it
has been spreading 
we
have been spreading 
you
have been spreading 
they
have been spreading 

Past perfect

I
had spread 
you
had spread 
he/she/it
had spread 
we
had spread 
you
had spread 
they
had spread 

Past perfect kontinuerlig

I
had been spreading 
you
had been spreading 
he/she/it
had been spreading 
we
had been spreading 
you
had been spreading 
they
had been spreading 

Framtid

I
will spread 
you
will spread 
he/she/it
will spread 
we
will spread 
you
will spread 
they
will spread 

Future kontinuerlig

I
will be spreading 
you
will be spreading 
he/she/it
will be spreading 
we
will be spreading 
you
will be spreading 
they
will be spreading 

Future perfect

I
will have spread 
you
will have spread 
he/she/it
will have spread 
we
will have spread 
you
will have spread 
they
will have spread 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been spreading 
you
will have been spreading 
he/she/it
will have been spreading 
we
will have been spreading 
you
will have been spreading 
they
will have been spreading 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [spread]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would spread 
you
would spread 
he/she/it
would spread 
we
would spread 
you
would spread 
they
would spread 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be spreading 
you
would be spreading 
he/she/it
would be spreading 
we
would be spreading 
you
would be spreading 
they
would be spreading 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have spread 
you
would have spread 
he/she/it
would have spread 
we
would have spread 
you
would have spread 
they
would have spread 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spreading 
you
would have been spreading 
he/she/it
would have been spreading 
we
would have been spreading 
you
would have been spreading 
they
would have been spreading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [spread]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had spread 
you
had spread 
he/she/it
had spread 
we
had spread 
you
had spread 
they
had spread 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [spread]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
spread 
you
Let´s spread 
he/she/it
spread 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [spread]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
spreading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
spread 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [spread]

spread about

spread around

spread outIrregulære verb