Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BESPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  bespread


Sist gang den uregelmessige verb bespread

Infinitiv

bespread

Fortid

bespread

bespreaded *

Perfektum partisipp

bespread

bespreaded ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]Irregulære verb