Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forleave


Sist gang den uregelmessige verb forleave

Infinitiv

forleave

Fortid

forleft

Perfektum partisipp

forleft

forlaft ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Irregulære verb